Bæredygtighed hos Hultafors Group
Bæredygtighed hos Hultafors Group
Bæredygtighed hos Hultafors Group

Bæredygtighed hos Hultafors Group

Vi er ikke tilfredse med blot at være en del af fremtiden – vi bestræber os på at være i front, når det kommer til bæredygtighed.

Hos Hultafors Group er bæredygtighed lige så meget et samfundsmæssigt perspektiv som et spørgsmål om miljø.

Vi forpligter os til at spille en aktiv rolle i samfundet. I kraft af virksomhedens vækst og en ansvarlig politik bestræber vi os på at sætte et positivt aftryk på alle de mennesker, der er forbundet med vores virksomhed, og at mindske den miljømæssige effekt af vores aktiviteter. Bæredygtighed er en naturlig del af vores strategi: Det er integreret i vores daglige arbejde og en virksomhedsetik baseret på respekt for både mennesker og planeten. Vi har høje ambitioner for vores bidrag til en bæredygtig fremtid og opstiller parametre, som vi kan måle vores fremskridt med, ligesom vi iværksætter nye initiativer til realiseringen af disse ambitioner. Det er vigtigt, at både vores produkter og handlinger er pålidelige, og at vi som virksomhed og fællesskab skaber et arbejdsmiljø, hvor bæredygtighed opleves som et kerneanliggende. Hultafors Groups ejer Investment AB Latour har en lang tradition for at agere ansvarligt, hvilket kommer til udtryk i virksomhedens langsigtede investeringsperspektiv og ledelsesstil.

Respekt for mennesker

Vores ambition er, at alle, der arbejder hos os, skal have gode arbejdsbetingelser. Vi stræber efter at have positiv indflydelse og effekt på alle, der er forbundet til det, vi laver. Kun personer, der bliver set på som mennesker og behandlet med værdighed og respekt, får virksomheder til at hæve sig langt over gennemsnittet og blive virkelig succesfulde og engagerede i verden.

Medarbejdere

Det er en prioritet for Hultafors Group at sikre, at vores medarbejdere er sunde og involverede. Vores mål er, at ingen medarbejdere skal blive skadet på arbejdet, og at alle medarbejdere skal have et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi arbejder konstant på at reducere risikoen for ulykker på jobbet og bestræber os på at fremme den fysiske og mentale sundhed. Vi inddrager alle i indsatsen for et godt arbejdsmiljø og beder om input og samarbejde, idet vi løbende forsøger at forbedre og perfektionere vores arbejdsmiljø. Da vi ønsker at ansætte og fastholde de bedste, er det vigtigt at være en virkelig attraktiv arbejdsgiver. Vores historik og arv som virksomhed vidner om den kendsgerning, at denne værdi altid har været central for os. Vi tager ikke et positivt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for givet. Igen, det er de enkelte mennesker hos Hultafors Group, der gør forskellen og hjælper os med at leve op til vores potentiale på alle områder.

Slutbrugerne

Vi bestræber os på at mindske vores miljøaftryk, samtidig med at vi optimerer funktionaliteten for dem, der bruger vores produkter. Vi bidrager til gode arbejdsforhold og trivsel for vores professionelle brugere ved regelmæssigt at spørge ind til og formulere indsigter i deres arbejdsbehov. Derefter bestræber vi os på at leve op til disse behov med innovationer og produkter. Når vi laver et nyt produkt, inddrager vi altid vores håndværkerbrugere i udviklingsprocessen, så vi til fulde kan forstå deres reelle behov i deres daglige arbejde og perfektionere designet og udviklingen på et tidligt stadie. Om os selv plejer vi at sige: På alle måder en partner, du kan stole på. Vi arbejder hårdt på at leve op til dette løfte.

Partnere

Vores ambition er, at alle, der arbejder for os eller sammen med os, skal have gode arbejdsforhold, uanset om de er ansatte på en af vores selvejede fabrikker eller i en outsourcet produktionsenhed. Når det kommer til outsourcet produktion, sætter vores adfærdskodeks standarden for det, vi betragter som vigtigt, og sikrer, at arbejdsforholdene hos uafhængige leverandører er i tråd med vores virksomhedsværdier. Vi stræber efter at opbygge langsigtede relationer med vores producenter. For eksempel har vi arbejdet med den samme producent i Vietnam i mere end 18 år, og vi har andre vigtige og varige relationer med producenter. For at sikre, at vores høje standarder og kvalitet opretholdes overalt, har vi vores egen veletablerede organisation, der overvåger, udvikler og reviderer den outsourcede produktion, foruden vores egne fabriksenheder. Overvågning af bæredygtighed med hensyn til produktion, der er outsourcet til udviklingslande, er en topprioritet. At sikre en høj forretningsetik, fair arbejdsforhold og menneskerettigheder i vores værdikæde kræver både interne og eksterne tredjepartsrevisioner. Derfor har vi en aftale med Intertek (https://www.intertek.com/), der gælder for hele Hultafors Group. Ved at revidere vores leverandører og underleverandører regelmæssigt sikrer vi, at vores værdier bevares, og at alle vores tilknyttede selskaber og leverandører hele tiden lever op til vores krav som angivet i vores adfærdskodeks. (Du kan læse vores adfærdskodeks på vores side Politikker og certificeringer.)

Respekt for planeten

Vi arbejder proaktivt på at reducere vores miljøaftryk. Vi har opstillet mål og overvåger vores udvikling ved hjælp af indikatorer. Vores tradition og historik med at fremstille langtidsholdbare produkter er en vigtig komponent i vores indsats for at reducere negative effekter på miljøet. Vores egne fabrikker og produktionssteder har omfattende erfaring med at arbejde med miljømæssige aspekter. De fleste af dem er certificeret i henhold til ISO 14001 (se yderligere information på siden Politikker og certificeringer). På enkelte af stederne er certificeringen stadig i gang. Når det kommer til valget af leverandører, bestræber vi os på at arbejde sammen med leverandører, der er certificeret i henhold til ISO 14001. Alle selvejede fabrikker har deres egne miljøaspektlister, der opdateres årligt. Denne liste evalueres løbende for at sikre, at vi prioriterer de forbedringer, der er vigtigst for miljøet. Denne proces resulterer i en lokal handlingsplan med målbare mål for hver fabrik, hvor vi arbejder for at minimere forbruget af affald, energi og kemikalier samt at vælge materialer med et mindre miljøaftryk. Alle vores egne produktionssteder arbejder med miljøhandlingslister for at minimere affald, forbrug af energi og anvendelse af skadelige kemikalier. For at reducere miljøaftrykket og sundheds- og sikkerhedsfarerne ved kemikalier udfører vi solide, proaktive kemiske undersøgelser i hele vores værdikæde med hjælp og vejledning fra Swedish Chemical Group og RISE (Research Institute of Sweden). Du finder yderligere information om vores partnere og værktøjer på siden Samarbejds- og analyseværktøjer.

Rentabilitet med et formål

Uden profit er en virksomhed ikke bæredygtig, men en bæredygtig virksomhed er rentabel. Vi mener, det er så enkelt. For at sætte et positivt aftryk på verden skal en etisk virksomhed trives og vokse – den skal være rentabel. Vi har høje ambitioner om at bidrage til en bæredygtig fremtid og tror på, at det kræver en konsistent, klarsynet og fleksibel tilgang til udfordringen med at realisere det dobbelte mål om bæredygtighed og rentabilitet. At agere ansvarligt med hensyn til, hvordan vores produkter fremstilles, transporteres og anvendes, er én måde, hvorpå vi kan bidrage til god sundhed for vores brugere og mindske effekten på miljøet. Vi investerer i stigende grad i forskning om løsninger for udtjente produkter samt cirkularitet.