Koncernmål
Koncernmål
Koncernmål

Koncernmål

Som nævnt tidligere er bæredygtighed en grundlæggende værdi hos Hultafors Group: Et ideal integreret i vores daglige arbejde og en naturlig del af alle aspekter af vores virksomhed.

Hultafors Group har opstillet fire langsigtede mål for at fremme et arbejdsmiljø med en bæredygtig tankegang og for at reducere vores aftryk på miljø og klima. Disse mål er:

  1. Reducere CO2-udslippet.
  2. Reducere energiforbruget.
  3. Reducere skrothastigheden og brugen af nye råstoffer.
  4. Reducere brugen af kemikalier i vores produktion i overensstemmelse med substitutionsprincippet.

De langsigtede mål suppleres af mere kortsigtede og lokalt funderede mål og aktiviteter.