Politikker og certificeringer
Politikker og certificeringer
Politikker og certificeringer

Politikker og certificeringer

Politikker

Vores indsats for at reducere den miljømæssige påvirkning er sammenfattet i vores bæredygtighedspolitik. Vi definerer også vores indsatser i en politik om arbejdemiljø og kvalitet.

Bæredygtighedspolitik

Kvalitetspolitik

Arbejde Miljøpolitik

Adfærdskodeks

For at sikre høj forretningsetik, fair arbejdsvilkår og menneskerettigheder i vores værdikæde gennemfører vi regelmæssigt revision af vores leverandører og underleverandører for at sikre, at de følger vores adfærdskodeks. Vi arbejder også med selvevalueringer for at følge forbedringerne og øge transparensen i vores forsyningskæde. Adfærdskodeks

Certifikater

Vi ser miljøstyring som en afgørende del af det at være bæredygtig, og derfor er vi ISO-certificerede i henhold til ISO 14001 & 9001. Vi har endnu nogle få områder, der mangler certificering, men processen er godt i gang. ISO-certifikat