Bæredygtighedspolitik

Bæredygtig udvikling er en mulighed for Hultafors Group og har til formål at skabe langsigtet lønsomhed.

Hultafors Group stræber efter at udvikle og producere produkter, der opfylder kravene til bæredygtighed for på sigt at bidrage til et bedre samfund. Vores ambition er at yde en høj standard indenfor bæredygtighed.

Vi anvender vores kompetencer til at:

  • Reducere påvirkningen af det lokale og globale miljø.
  • Samarbejde med det samfund, vi arbejder i.
  • Anvende livscyklusanalyse metoden til at fastsætte relevante og betydningsfulde bæredygtige aspekter i vores produkter for løbende at kunne miljøforbedre nye og eksisterende produkter.
  • Tage ansvar for, hvordan vores produkter påvirker distributørerne og slutbrugerne.
  • Informere og støtte vores leverandører, underleverandører og slutbrugere i deres bestræbelser på at skabe bæredygtig udvikling.
  • Være en ansvarlig og bæredygtig arbejdsgiver for alle vores medarbejdere.
  • Integrere bæredygtighed i vores daglige arbejde.

Vi sikrer, at vi handler i overensstemmelse med internationale, regionale og lokale standarder. Vores udfordring er at håndhæve de højeste standarder for "corporate best practice" for bæredygtighed.