Bæredygtighed.

 
 

Produktion og indkøb

Vores egne fabrikker har lang erfaring med at arbejde med miljøspørgsmål. Med hensyn til vores outsourcede produktion beskriver vores Code of Conduct, hvad vi finder vigtigt.

Det er vores ambition, at alle, der arbejder for os, skal have gode arbejdsforhold, uanset om de er ansat på en af vores egne fabrikker eller på en outsourcet produktionsenhed. Det er en af vores største udfordringer i udviklingslandene.

Alle vores egne fabrikker har deres egen miljøhandlingsplan, som opdateres årligt. Planen evalueres løbende for at sikre, at vi prioriterer de forbedringer, der har den største betydning for miljøet. Denne proces resulterer i en lokal handlingsplan med målbare mål for hver fabrik, hvor vi bestræber os på at minimere affaldsmængden og forbruget af energi og kemikalier og vælge materialer med et lavere miljøaftryk.

Med hensyn til vores outsourcede produktion beskriver vores Code of Conduct retningslinjerne for det, vi anser for vigtigt, så arbejdsforholdene hos uafhængige leverandører er i overensstemmelse med vores kerneværdier. Når vi skal vælge leverandører, bestræber vi os på at arbejde sammen med dem, der er certificeret i henhold til ISO 14001.

Vi bestræber os på at skabe langsigtede relationer til de producenter, vi benytter. Vi har f.eks. anvendt den samme producent i Vietnam i 18 år, hvilket er det længste samarbejde indtil videre.

For at sikre vores høje standarder og høje kvalitet har vi en veletableret organisation, som overvåger, udvikler og reviderer den outsourcede produktion og egne fabrikker.

 

Handling: 100% vedvarende energi 

Vi bruger kun elektricitet fra 100% vedvarende energi på vores produktionsanlæg i Sverige, Estland og Storbritannien.

Handling: Genbrug af bølgepap

Vi har et projekt, hvor vi pakker Snickers Workwear tøj direkte ind i bølgepapkasser fra Snickers Workwear. Når papkasserne ankommer til vores centrallager, genbruges de og fyldes igen med varer, som transporteres til vores forhandlere over hele verden.

Handling: Opgradering til LED-belysning

På vores fabrikker har vi opgraderet fra lysstofrør til LED-lys, hvilket sparer udledning af CO2.

Rejser og transport 

Vi gør en løbende indsats for at reducere vores udledning af CO2. Transport af vores produkter og firmarejser er de områder, hvor der er størst forbedringspotentiale.  

Ved transport af vores produkter bestræber vi os på at optimere transportplanlægningen i hele værdikæden. Hver dag anvender vi vores virtuelle mødesystem, så vi kan mødes, uanset hvor vi befinder os og uden at skulle rejse.

 

Handling: Togrejser

For at reducere miljøaftrykket i forbindelse med forretningsrejser opfordrer vi vores medarbejdere til at bruge den mest miljøvenlige rejseform og rejse med tog, når det er muligt.

Handling: Virtuelt mødesystem

For at mindske rejseaktiviteten i koncernen har vi investeret i moderne virtuelle mødesystemer, som gør det muligt for os at mødes uden altid at skulle rejse. 

Handling: 5% færre kemikalier

Vi arbejder proaktivt på at mindske mængden af kemikalier, der anvendes i vores og vores leverandørers produktion, i henhold til substitutionsprincippet. Alle vores egne fabrikker skal reducere brugen af kemikalier med fem procent om året.

Fakta:

Siden 2013 har vores fabrikker reduceret deres udledning af CO2 med 19%.

Denne webside anvender cookies så vi kan yde dig den bedst mulige service og oplevelse. Hvis du fortsætter med at browse denne webside giver du dit samtykke til brugen af dem. For yderligere information om cookies og privatlivspolitik , Læs mere.