Bæredygtighed.

 
 

For os er det vigtigt, at du kan stole på vores produkter og vores handlinger. Vi er ikke tilfredse med blot at være en del af fremtiden – vi ønsker at være førende i branchen med hensyn til bæredygtighed.

“Vi er ikke tilfredse med blot at være en del af fremtiden – vi ønsker at være førende i branchen med hensyn til bæredygtighed.”

For os drejer bæredygtighed sig lige så meget om det sociale aspekt som det miljømæssige.

Vi stræber efter at have en positiv indvirkning på de mennesker, der påvirkes af vores virke, minimere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter og skabe en rentabel vækst til gavn for vores medarbejdere og interessenter. Vi sørger også for at spille en aktiv rolle i det samfund, vi er en del af, ved at samarbejde og være en ansvarlig arbejdsgiver.

Vores miljøarbejde er baseret på vores strategi og miljøpolitik. Bæredygtighed er en naturlig del af vores strategi. Det er en integreret del af vores daglige arbejde, som bygger på respekt for mennesker, planeten og vores økonomiske resultat.

Vi har store ambitioner for, hvor meget vi skal bidrage til en bæredygtig fremtid. Det er vigtigt, at du kan stole på vores produkter og vores handlinger. Vi er ikke tilfredse med blot at være en del af fremtiden – vi ønsker at være førende i branchen med hensyn til bæredygtighed. 

Vores ejer, Investment AB Latour, har en lang tradition for at handle ansvarligt, hvilket fremgår af selskabets langsigtede investeringshorisont og ledelsesstil.

 

 

 

Fokusområder

Respekt for mennesker.

Det er vores ambition, at alle, der arbejder for os, skal have gode arbejdsforhold. Vi stræber efter at have en positiv indvirkning på alle mennesker, der påvirkes af vores aktiviteter, uanset hvem de er. Vi ved nemlig, at det er den enkelte, der gør en forskel for, om vi er gennemsnitlige eller succesfulde.

Partnere

Vores Code of Conduct sætter retningslinjerne for det, vi anser for vigtigt, og sikrer, at arbejdsvilkårene hos uafhængige leverandører er i overensstemmelse med vores virksomheds kerneværdier. Vi bestræber os på at skabe langsigtede relationer til de producenter, vi benytter. Vi har f.eks. anvendt den samme producent i Vietnam i 18 år, hvilket er det længste samarbejde indtil videre.

For at sikre vores høje standarder og høje kvalitet har vi en veletableret organisation, som overvåger, udvikler og reviderer den outsourcede produktion og egne fabrikker.

Overvågning af bæredygtigheden i forbindelse med outsourcet produktion i udviklingslandene er en af de største udfordringer i vores værdikæde og derfor et konstant og kontinuerligt arbejde. For at sikre en høj forretningsetik, rimelige arbejdsforhold og overholdelse af menneskerettighederne i vores værdikæde udfører vi regelmæssigt både interne og eksterne tredjeparts revisioner hos leverandører og underleverandører for at sikre, at de følger kravene i vores Code of Conduct, som alle Hultafors Groups leverandører skal overholde.

Vores medarbejdere

For Hultafors Group er det vigtigt at sikre medarbejdernes sundhed og give dem indflydelse. Det er vores mål, at ingen medarbejdere må komme til skade på arbejdspladsen, og at alle har et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi arbejder hele tiden på at mindske risikoen for arbejdsulykker og stræber efter at fremme et godt helbred og medarbejderindflydelse. Alle er involverede i vores arbejdsmiljøindsats, og vi arbejder konstant på at forbedre arbejdsmiljøet. Vi overvåger også tabt arbejdstid pr. 1000 timer som følge af arbejdsskader og stiler efter nul.

Det er vigtigt for os at være en attraktiv arbejdsgiver, og når du kigger på vores historie, kan du se, at det altid har ligget os på sinde. Det er ikke noget, vi tager for givet, og som nævnt, så ved vi, at det er den enkelte, der gør en forskel for, om vi er gennemsnitlige eller succesfulde.

Slutbrugere 
Vi stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning, samtidig med at vi optimerer funktionaliteten for dem, der anvender vores produkter. Og vi bidrager til at skabe gode arbejdsforhold og trivsel for vores professionelle brugere ved at have en god indsigt i deres behov.

Når vi udvikler et nyt produkt, inddrager vi altid håndværkerne i designprocessen, så vi fuldt ud forstår deres reelle behov i forbindelse med det daglige arbejde og opnår et perfekt design på et tidligt tidspunkt.  Sådan bliver bæredygtighed endnu en måde, hvorpå vi lever op til vores løfte: In every way, a partner to rely on.

 

Respekt for vores planet.

Vi arbejder proaktivt på at mindske vores miljøaftryk. For os er det vigtigt, at vores produkter er fremstillet til at holde længe, og at vores produktion er så miljøvenlig som mulig.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001. Der er stadig et par områder, hvor vi ikke er blevet certificerede, men processen er i gang. Når vi skal vælge leverandører, bestræber vi os på at arbejde sammen med dem, der er certificeret i henhold til ISO 14001.

Alle vores egne fabrikker arbejder med miljøhandlingsplaner for at minimere affaldsmængden og forbruget af energi og kemikalier.

For at reducere miljøpåvirkningen og minimere sundheds- og sikkerhedsrisiciene i forbindelse med kemikalier udfører vi proaktivt forebyggende arbejde i hele vores værdikæde med støtte fra Swedish Chemical Group og Swerea IVF under RISE (Research Institutes of Sweden). https://www.swerea.se

Vi arbejder også tæt sammen med Textilimportörerna, som er en svensk brancheorganisation for alle, der handler med tekstiler, lædervarer, tøj eller sko. De giver os en branchespecifik service, så vi kan holde os ajour med alt, hvad der er at vide om handel med disse produkter. http://textileimporters.se/

Vi er også en del af Sweden Textile Water Initiative. Ved at deltage i dette initiativ håber vi at få en bedre forståelse af de vandmæssige udfordringer, industrien står over for, og dermed finde de rigtige løsninger samt opnå gode resultater og finde den bedste praksis, når det gælder bæredygtighed. Målet er at udvikle et globalt netværk, øge videndelingen i tekstilindustrien og arbejde med bæredygtig ressourceforvaltning i forsyningskæden.

http://stwi.se/

 

 

 

 

Respekt for det økonomiske resultat.

Uden overskud er virksomheden ikke bæredygtig, men en bæredygtig virksomhed er rentabel. Så enkelt er det ifølge os.

Vi har høje ambitioner om at bidrage til en bæredygtig fremtid, og vi mener, at vi kan kombinere bæredygtighed med lønsomhed. Ved at handle ansvarligt med hensyn til, hvordan vores produkter fremstilles, transporteres og anvendes, kan vi bidrage til brugernes sundhed og minimere indvirkningerne på miljøet.

Vi tilstræber at øge vores indsats mht. at undersøge mulighederne vedrørende vores produkters levetid.

Denne webside anvender cookies så vi kan yde dig den bedst mulige service og oplevelse. Hvis du fortsætter med at browse denne webside giver du dit samtykke til brugen af dem. For yderligere information om cookies og privatlivspolitik , Læs mere.